ගල් ගැසුණු මතකයන්

සීතලට ගල් ගැසුණු විට
මතකයන් කල් තබා ගත හැකි බව
කවුරු හෝ කිසි දිනක
කියා ඇත මට

ශිශිරයේ දිග රැයක, හිරි වැටෙන සීතලක
කවුළුවක් හැර දමමි මම
හුදෙකලාව ගල්ගැහුණු
සුසුම් රොදක් තුළ
තුහින රටා දකින්නෙමි මම
අළු පාට රටා මැද
නුඹේ නෙත් දකිමි මම.

හිරි වැටෙන ඇඟිලි තුඩු
සෙමෙන් පිරි මදිමි මම
සීතල ම හිම වැටෙන
සරසවිය ඈතින් පෙනෙයි මට
උණුසුම් ම හැඟීමක
මතකයක් ගුලි කර
සෙමෙන් වැටෙන හිම පියල්ලක් මත
පරෙස්සමෙන් තබන්නෙමි මම

ගල් ගැසුණු මතකයක්
සීරුවට ගනිමි මම
මතු දිනක නුඹ ලබන තෙක්
හදවතේ කෙළවරක
සඟවා තබමි මම
ආදරයේ උණුහුමින්
හිම දිය වී මෙළෙක් වන විට
යළිත්, යළි යළිත්
හිම මතින් තබමි මම

සීතලට ගල් ගැසුණු මතකයන්
කල්තබා ගත හැකි යයි
තදින් ම දැනෙයි මට
තවත් මතකයක් පරෙස්සමින් ගෙන
හිම පියල්ලක තබන්නෙමි මම

1 comments:

Post a Comment

උස්සන්ගොඩ

දිසි රන ලිය සදිසි මා දිගැසි
වදන් පෙළ අග දසන් මුතු ගැවසි
ලකල් නෙක් කුසුම් මුවරද ගත දැවටි
පියුම් විල දුල් නුඹ වතින් නිති සැරසි..

රිය සක සදිසි නිසි පුළුලුකුලැති
පෙම් දහර මත නිති දෙතිසරු සරති
මිණි මෙවුල් නද නුඹ සරට දෙවැනි
අහස් වියන යට, යළිත් රති කෙලි ඇරඹි...

කඳු ශිඛර හිස, මද සුළං දැවටි
සයුර හඬන කළ, සිහින් හඬ ඇසුණි
විශ්වයේ ඈත ඉම, කොහින් දෝ පැමිණි
ගිරි කුළක් හිස, සිත් පෙමින් බැඳුණි...

abs, baby, beach, blue, body, couple, dress, fashion, feet, flowers, fly, free, girl, gym, hug, inspiration, jungle, kiss, laught, legs, lips, love, make up, nails, pic, pretty things, sea, sport, style, summer, tropical, tumblr, turquoise, waves

4 comments:

Post a Comment

අහවර පෙමක්

උණා සළු පිළි සේද - මුදා රන් හසගන
නිරුවත් විණි ළමැද - එද' හද වසාගෙන
දඟකාර රළු තඹර - රඟත තිසර තුඩු මත
පොපියන රතදර - තැවරූ සුසුම් තොල් අග


ඕ නොදන්නී ය - කවියක් වන වග
මිහිරි මතකය - එක් සොඳුරු යුගයක
ප්‍රේමය මළ තැන - හර බැර එක් කර
හැඟුම් විකිණෙයි - ගඳඹ සිතක් ළඟ


සයුර හඬන තැන - අඳුරු වලා මැද
රිදී ඉරක් විය - මැවෙන මැකී යන
ගල් දෙබොක්කාවක - රළ මැරෙන තැන
වැටකෙයියා කටු ඇණී - මියැදුණේ ය අපේ ප්‍රේමය


එහෙන් මෙහෙන් එකිනෙක අහුලා ගෙන
දුහුවිලි පිහිදා අත්ලෙහි ගුලි කල
පිළිවෙළක් නැති හැඟුම් පොදි ඇත
පෙමක් නැතත් එහි රතියක් ශේෂ ය

4 comments:

Post a Comment

සිහිනයකි නුඹ මට

කප්පරක් දුක් පිරුණු - ඇස් අඬන හදවතට
තත්පරත් හිත බිඳින - හීනයක් දිග වැඩිද
තුරුළු වී උන්නාට - සීතලට තනි රැයක
උණු කඳුළු ඇස් තවන - මේ තරම් මට කුමට

හීනියට ඇස් අරින - හීනයක දැවටෙන්න
මල් පිරුණු සිහිනයක - තුහිනයක පැටලෙන්න
හිත් නොබිඳි ප්‍රේමයක - මල් සරය විඳ ගන්න
නුඹ එන්න සීරුවට  - ඒ වරම මට දෙන්න..

1 comments:

Post a Comment